Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pierwsza pomoc

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc to zespół czynności na miejscu wypadku związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osobom poszkodowanym.

Celem pierwszej pomocy jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego (osób poszkodowanych w wypadku lub innym zdarzeniu powodującym nagłe pogorszenie ich stanu zdrowia), poprzez podjęcie określonych działań przez osoby będące jako pierwsze na miejscu zdarzenia.

Czynności te zwykle prowadzone są przez świadków zdarzenia i obejmują proste, natychmiastowe zabiegi, takie jak podtrzymanie czynności życiowych, ograniczanie skutków obrażeń lub nagłych zachorowań, zapewnienie bezpiecznej pozycji oraz przygotowanie do dalszego postępowania lekarskiego. Zabiegi te wykonywane są przy użyciu podstawowych wyrobów medycznych znajdujących się w ogólnodostępnych apteczkach pierwszej pomocy.

Pierwsza pomoc rozpoczyna się zawsze od oceny bezpieczeństwa, rozpoznania sytuacji oraz stanu poszkodowanego, a kończy na udzieleniu pomocy i w razie potrzeby na wezwaniu zespołu ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia.

Warto dodać iż udzielenie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej jest obowiązkiem osoby będącej świadkiem zdarzenia i jest sankcjonowany prawnie. Oznacza to, że niepodjęcie działania może skutkować sankcjami karnymi zgodnie z Art. 162. Kodeksu Karnego:

"Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

JEŚLI JESTEŚ ŚWIADKIEM WYPADKU PODEJMIJ NATYCHMIASTOWE DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU UDZIELENIE PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ:

 1. Oceń bezpieczeństwo (zapewnij bezpieczeństwo sobie i innym – w razie potrzeby ostrzeż osoby będące w rejonie zagrożenia).
 2. ALARMUJ, że doszło do wypadku - WOŁAJ O POMOC.
 3. Jeśli jest bezpiecznie, podejdź do poszkodowanego i sprawdź jego stan.
  Oceń PRZYTOMNOŚĆ i ODDYCHANIE. Podejmij dalsze działania zgodnie z instrukcją pierwszej pomocy przedmedycznej znajdującą się np. w apteczce.
 4. Wyznacz osobę do przyniesienia apteczki, AED lub wezwania służb ratowniczych.
  NR TELEFONU ALARMOWEGO: 112.
 5. Kontynuuj udzielanie pierwszej pomocy do momentu przyjazdu służb ratowniczych.
 6. Jeśli do wypadku doszło na terenie UJ poinformuj o zdarzeniu swojego przełożonego.
 7. Osoba kierująca winna zgłosić zdarzenie pracodawcy, wysyłając zawiadomienie o wypadku, do Inspektoratu BHP.

INSTRUKCJA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

 

Miejsca lokalizacji urządzeń AED na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie:

 1. III Kampus UJ:
 • Zespół Dydaktyczno-Biblioteczny, ul. Gronostajowa 7,
 • Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Łojasiewicza 6,
 • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ul. Łojasiewicza 11.
 1. I i II Kampus UJ:
 • Biblioteka Jagiellońska, al. Mickiewicza 22 (wejście od ul. Oleandry),
 • Collegium Novum, ul. Gołębia 24,
 • Collegium Nowodworskiego, ul. św. Anny 12,
 • Obiekt Dydaktyczny Wydziału Lekarskiego UJ CM, ul. Kopernika 12,
 • Obiekt Dydaktyczny Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, ul. Michałowskiego 12,
 • Katedra Psychoterapii UJ CM, ul. Lenartowicza 14.
 1. Pozostałe:
 • Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, ul. Czerwone Maki 98
 • Obserwatorium Astronomiczne UJ, ul. Orla 171,
 • Obiekt Dydaktyczny Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, ul. Medyczna 9,
 • Obiekt Dydaktyczno- Administracyjny UJ CM, ul. Skawińska 8.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zobacz video galerię

Nagłe zatrzymanie krążenia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Źródło: www.szkolenia-bhp24.pl - szkolenia bhp online