Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów i doktorantów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkolenia bhk dla studentów i doktorantów - zajęcia zdalne

Obowiązek odbycia szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia (BHK), obejmuje:
    1. studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich z wyjątkiem tych osób, które w ramach dotychczasowego kształcenia na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyły już szkolenie w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia (BHK) w roku 2019/2020;
    2. doktorantów rozpoczynających kształcenie w szkole doktorskiej z wyjątkiem tych doktorantów, którzy w ramach dotychczasowego kształcenia w szkole doktorskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyły już szkolenie w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia (BHK) w roku 2019/2020.

Drugi termin szkolenia BHK

Studenci i doktoranci, którzy chcą uzupełnić zaległe z semestru zimowego „Szkolenie bhk" mogą  zapisywać się na drugi termin.

Studenci i doktoranci zapisują się na szkolenia samodzielnie w terminie do 30 kwietnia 2021 r.

W celu zapisania na szkolenie należy:

 1. Zalogować się na stronę: pegaz.uj.edu.pl.
 2. Przeszukać kursy wpisując „bhk".
 3. Wybrać kurs „Dodatkowe szkolenie BHK-1 2020/2021
  link do kursu https://pegaz.uj.edu.pl/course/view.php?id=477208
 4. Pojawi się komunikat „Zapisz mnie".
 5. Zaakceptować zapisanie.
 6. Otwiera się strona kursu.
 7. Można sprawdzić poprawność zapisu poprzez wejście w zakładkę „Uczestnicy"
  i wyszukanie swojej osoby wśród uczestników.
 8. Wypełnić „ Informacje o uczestniku" (niezwłocznie po zapisaniu do kursu) – uzyskanie 10 punktów jest warunkiem koniecznym zaliczenia szkolenia.
 9. „Informacja o uczestniku" zostanie sprawdzona przez prowadzącego .
  Każda osoba ( po sprawdzeniu zadania przez prowadzącego ) otrzyma informację zwrotną w kursie o ilości uzyskanych punktów oraz ewentualnej konieczności uzupełnieniu informacji. Informacja ta będzie widoczna po otworzeniu zadania oraz w zakładce oceny.

Planowany termin szkolenia: od 12 maja do 1 czerwca 2021 r.

Student lub uczestnik studiów doktoranckich, który nie może odbyć szkolenia poprzez platformę zdalnego nauczania PEGAZ, powinien skontaktować się z p. mgr Barbarą Bryk w pierwszym tygodniu trwania szkolenia (e–mail: barbara.bryk@uj.edu.pl). 

Zarządzenie nr 81 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 lipca 2020 roku w sprawie: obowiązkowego szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia dla studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim: pobierz