Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów i doktorantów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkolenie BHK dla studentów i doktorantów - zajęcia zdalne (z wyłączeniem Collegium Medicum)

Obowiązek odbycia szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia (BHK), obejmuje:

 1. studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich z wyjątkiem tych osób, które w ramach dotychczasowego kształcenia na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyły już szkolenie w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia (BHK) od roku 2019/2020;
 2. doktorantów rozpoczynających kształcenie w szkole doktorskiej z wyjątkiem tych doktorantów, którzy w ramach dotychczasowego kształcenia w szkole doktorskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyły już szkolenie w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia (BHK) od roku 2019/2020.

 

Drugi termin szkolenia BHK

Studenci i doktoranci, którzy nie zapisali się w wyznaczonym terminie tj. do 31 lipca 2022 r. mogą zapisać się na szkolenie w terminie sesji poprawkowej do 31 sierpnia 2022 r.

W celu zapisania na szkolenie należy:

 1. Zalogować się na stronę: pegaz.uj.edu.pl.
 2. Wybrać kurs „Dodatkowe szkolenie BHK-2 2021/2022” - link do kursu https://pegaz.uj.edu.pl/course/view.php?id=528397
 3. Wpisać klucz podany przez prowadzącego.
 4. Pojawi się komunikat „Zapisz mnie".
 5. Zaakceptować zapisanie.
 6. Otwiera się strona kursu.
 7. Można sprawdzić poprawność zapisu poprzez wejście w zakładkę „Uczestnicy" i wyszukanie swojej osoby wśród uczestników.
 8. Wypełnić „ Informacje o uczestniku" (niezwłocznie po zapisaniu do kursu) – uzyskanie 10 punktów jest warunkiem koniecznym zaliczenia szkolenia.
 9. Informacja o uczestniku" zostanie sprawdzona przez prowadzącego.
  Każda osoba ( po sprawdzeniu zadania przez prowadzącego ) otrzyma informację zwrotną w kursie o ilości uzyskanych punktów oraz ewentualnej konieczności uzupełnieniu informacji. Informacja ta będzie widoczna po otworzeniu zadania oraz w zakładce oceny.

Planowany termin szkolenia: od 1 do 15 września 2022 r.

Zarządzenie nr 62 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie: obowiązkowego szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia dla studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim (z wyłączeniem Collegium Medicum): pobierz