Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów i doktorantów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkolenia bhp dla studentów i doktorantów

Obowiązek szkolenia w zakresie bhp dotyczy

 1. Studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim z wyjątkiem tych osób, które w ramach dotychczasowego kształcenia na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim odbyły już szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie ostatnich pięciu lat.
 2. Uczestników studiów doktoranckich rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim z wyjątkiem tych osób, które w ramach dotychczasowego kształcenia na studiach doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim odbyły już szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie ostatnich pięciu lat.

Zapis ten jest  jednoznaczny z tym, że nie zwalnia ze szkolenia bhp w UJ uczestnictwo w zajęciach na innych uczelniach, w ośrodkach szkolenia, zakładach pracy itp.

Studenci i doktoranci, którzy chcą uzupełnić zaległe z semestru zimowego „Szkolenie bhp" mogą zapisywać się na termin w sesji poprawkowej.

Studenci i doktoranci zapisują się na szkolenia samodzielnie w terminie do 31 lipca 2019 r.

W celu zapisania na szkolenie należy:

 1. Zalogować się na stronę: pegaz.uj.edu.pl.
 2. Przeszukać kursy wpisując „bhp".
 3. Wybrać kurs „Dodatkowe szkolenie BHP-2 2018/2019” 
 4. Pojawi się komunikat „Zapisz mnie".
 5. Zaakceptować zapisanie.
 6. Otwiera się strona kursu.
 7. Można sprawdzić poprawność zapisu poprzez wejście w zakładkę „Uczestnicy"
  i wyszukanie swojej osoby wśród uczestników.
 8. Wypełnić „ Informacje o uczestniku" (niezwłocznie po zapisaniu do kursu) – jest to warunek konieczny zaliczenia szkolenia.
 9. „Informacja o uczestniku" zostanie sprawdzona przez prowadzącego do 26.VIII.2019 r.
  Każda osoba ( po sprawdzeniu zadania przez prowadzącego ) otrzyma informację zwrotną w kursie o ilości uzyskanych punktów oraz ewentualnej konieczności uzupełnieniu informacji. Informacja ta będzie widoczna po otworzeniu zadania oraz w zakładce oceny.

  Planowany termin szkolenia: od 1 do 15 września 2019 r.

Zasady uwzględniania szkolenia bhp zaliczonego w ramach dotychczasowego kształcenia w UJ

Studentom, którzy rozpoczynają naukę na drugim kierunku studiów, bądź na innym poziomie kształcenia oraz uczestnikom studiów doktoranckich, którzy rozpoczynają naukę w ramach kolejnych studiów doktoranckich i zostali wpisani do systemu do 14 października 2018 roku, a w ramach dotychczasowego kształcenia w UJ uczestniczyli i zaliczyli szkolenie BHP w okresie ostatnich pięciu lat, system USOS automatycznie przepisuje na rozpoczętym kierunku/poziomie kształcenia zaliczenie kursu w zakresie BHP w oparciu o dane z wcześniej odbywanych studiów w formie decyzji na temat wymagań. W takim przypadku pracownik administracyjny dziekanatu lub sekretariatu obsługujący tok studiów potwierdza studentowi – na jego wniosek – odbycie szkolenia w indeksie, a uczestnikowi studiów doktoranckich – na jego wniosek – w indeksie i karcie okresowych osiągnięć doktoranta. Szkolenie zaliczone w toku studiów wyższych nie może stanowić podstawy przepisania zaliczenia kursu na studiach doktoranckich, a szkolenie zaliczone w toku studiów doktoranckich nie może stanowić podstawy przepisania zaliczenia kursu na studiach wyższych.

Student lub uczestnik studiów doktoranckich, który nie może odbyć szkolenia poprzez platformę zdalnego nauczania PEGAZ, powinien skontaktować się z p. mgr Barbarą Bryk (barbara.bryk@uj.edu.pl) w pierwszym tygodniu trwania szkolenia dla jego Wydziału.

Zarządzenie nr 62 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 sierpnia 2018 roku w sprawie: szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim