Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów i doktorantów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkolenie BHK dla studentów i doktorantów - zajęcia zdalne (z wyłączeniem Collegium Medicum)

Obowiązek odbycia szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia (BHK), obejmuje:

 1. studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich z wyjątkiem tych osób, które w ramach dotychczasowego kształcenia na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyły już szkolenie w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia (BHK) od roku 2019/2020;
 2. doktorantów rozpoczynających kształcenie w szkole doktorskiej z wyjątkiem tych doktorantów, którzy w ramach dotychczasowego kształcenia w szkole doktorskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyły już szkolenie w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia (BHK) od roku 2019/2020.

 

Drugi termin szkolenia BHK

Studenci i doktoranci, którzy chcą uzupełnić zaległe z semestru zimowego „Szkolenie bhp" mogą zapisywać się na drugi termin. 

Studenci i doktoranci zapisują się na szkolenia samodzielnie w terminie do 30 kwietnia 2022 r. 

W celu zapisania na szkolenie należy: 

 1. Zalogować się na stronę: pegaz.uj.edu.pl. 
 2. Przeszukać kursy wpisując „bhp".  
 3. Wybrać kurs „Dodatkowe szkolenie BHK-1 2021/2022
  link do kursu https://pegaz.uj.edu.pl/course/view.php?id=528396 
 4. Pojawi się komunikat „Zapisz mnie". 
 5. Zaakceptować zapisanie. 
 6. Otwiera się strona kursu. 
 7. Można sprawdzić poprawność zapisu poprzez wejście w zakładkę „Uczestnicy"
  i wyszukanie swojej osoby wśród uczestników. 
 8. Wypełnić „Informacje o uczestniku" (niezwłocznie po zapisaniu do kursu) – uzyskanie 10 punktów jest warunkiem koniecznym zaliczenia szkolenia. 
 9. „Informacja o uczestniku" zostanie sprawdzona przez prowadzącego.
  Każda osoba (po sprawdzeniu zadania przez prowadzącego) otrzyma informację zwrotną w kursie o ilości uzyskanych punktów oraz ewentualnej konieczności uzupełnieniu informacji. Informacja ta będzie widoczna po otworzeniu zadania oraz w zakładce oceny. 

  Planowany termin szkolenia: od 10 do 31 maja 2022 r. 

Zarządzenie nr 62 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie: obowiązkowego szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia dla studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim (z wyłączeniem Collegium Medicum): pobierz