Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów i doktorantów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkolenie BHK dla studentów i doktorantów - zajęcia zdalne na platformie Pegaz (z wyłączeniem Collegium Medicum)

Obowiązek odbycia szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia (BHK), obejmuje:

  1. studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich z wyjątkiem tych osób, które w ramach dotychczasowego kształcenia na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyły już szkolenie w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia (BHK) od roku 2019/2020;
  2. doktorantów rozpoczynających kształcenie w szkole doktorskiej z wyjątkiem tych doktorantów, którzy w ramach dotychczasowego kształcenia w szkole doktorskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyły już szkolenie w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia (BHK) od roku 2019/2020.

Drugi termin szkolenia BHK w roku akademickim 2023/2024

Studenci i doktoranci, którzy chcą uzupełnić zaległe Szkolenie BHK z semestru zimowego, mogą zapisywać się na drugi termin. 

Studenci i doktoranci zapisują się na szkolenie samodzielnie w terminie do 14 maja 2024 r. 

W celu zapisania się na szkolenie należy: 

  1. Wybrać kurs „Dodatkowe szkolenie BHK-1 2023/2024” - link do kursu: 
    https://pegaz.uj.edu.pl/course/view.php?id=633870
  2. Zalogować się danymi do poczty uniwersyteckiej.
  3. Wybrać „Zapisz mnie".

Poprawność zapisu można sprawdzić poprzez wejście w zakładkę „Uczestnicy" i wyszukanie swojego nazwiska wśród uczestników. 

  1. UWAGA! Niezwłocznie po zapisaniu się do kursu w dziale „Organizacja zajęć” należy wypełnić formularz „Informacje o uczestniku".

Informacje te są oceniane, a uzyskane w ten sposób punkty są warunkiem koniecznym do zaliczenia szkolenia. 

„Informacja o uczestniku” zostanie sprawdzona i oceniona przez prowadzącego kurs. Ilość uzyskanych punktów oraz ewentualny komentarz o konieczności uzupełnienia informacji będzie można znaleźć w informacji zwrotnej w formularzu oraz w zakładce „Oceny”.

 

Szkolenie BHK odbędzie się na platformie zdalnego nauczania „Pegaz” w terminie 28 maja – 18 czerwca 2024 r.

Koordynator szkoleń BHK:

Małgorzata Kaczyńska
mail: malgorzata.kaczynska@uj.edu.pl

W korespondencji proszę korzystać ze skrzynki pocztowej w domenie @student.uj.edu.pl oraz podać numer albumu.

Zarządzenie nr 76 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie: obowiązkowego szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia dla studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim (z wyłączeniem Collegium Medicum): pobierz