Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów i doktorantów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkolenia bhk dla studentów i doktorantów

Obowiązek odbycia szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia (BHK), obejmuje:

 1. studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich;
 2. doktorantów rozpoczynających kształcenie w szkole doktorskiej.

Termin szkolenia BHK w semestrze letnim:

Studenci i doktoranci, którzy chcą uzupełnić zaległe z semestru zimowego „Szkolenie BHK" mogą zapisywać się na szkolenie, które odbędzie się w semestrze letnim.

Studenci i doktoranci zapisują się na szkolenia samodzielnie w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

W celu zapisania na szkolenie należy:

 1. Zalogować się na stronę: pegaz.uj.edu.pl.
 2. Przeszukać kursy wpisując „bhp".
 3. Wybrać kurs „Dodatkowe szkolenie BHK-1 2019/2020” link do kursu https://pegaz.uj.edu.pl/course/view.php?id=425893 .
 4. Pojawi się komunikat „Zapisz mnie".
 5. Zaakceptować zapisanie.
 6. Otwiera się strona kursu.
 7. Można sprawdzić poprawność zapisu poprzez wejście w zakładkę „Uczestnicy" i wyszukanie swojej osoby wśród uczestników.
 8. Wypełnić „ Informacje o uczestniku" (niezwłocznie po zapisaniu do kursu) – uzyskanie 10 punktów jest warunkiem koniecznym zaliczenia szkolenia.
 9. „Informacja o uczestniku" jest sprawdzana przez prowadzącego. Każda osoba (po sprawdzeniu zadania przez prowadzącego) otrzyma informację zwrotną w kursie o ilości uzyskanych punktów oraz ewentualnej konieczności uzupełnieniu informacji. Informacja ta będzie widoczna po otworzeniu zadania oraz w zakładce oceny.

Planowany termin szkolenia: 13 maja do 2 czerwca 2020 r.

Zarządzenie nr 64 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 sierpnia 2019 roku w sprawie: obowiązkowego szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim.