Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów i doktorantów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkolenie BHK dla studentów i doktorantów - zajęcia zdalne na platformie Pegaz (z wyłączeniem Collegium Medicum)

Obowiązek odbycia szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia (BHK), obejmuje:

 1. studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich z wyjątkiem tych osób, które w ramach dotychczasowego kształcenia na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyły już szkolenie w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia (BHK) od roku 2019/2020;
 2. doktorantów rozpoczynających kształcenie w szkole doktorskiej z wyjątkiem tych doktorantów, którzy w ramach dotychczasowego kształcenia w szkole doktorskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyły już szkolenie w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia (BHK) od roku 2019/2020.

Szkolenie BHK w roku akademickim 2022/23

Szkolenie należy odbyć i przystąpić do zaliczenia w następujących okresach:

1) od 18 października do 7 listopada 2022 roku:

a) studenci:

 • Wydziału Chemii,
 • Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
 • Wydziału Biologii,
 • Wydziału Geografii i Geologii,
 • Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • Wydziału Matematyki i Informatyki,

b) doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych;

2) od 8 listopada do 28 listopada 2022 roku:

a) studenci:

 • Wydziału Filozoficznego,
 • Wydziału Filologicznego,
 • Wydziału Prawa i Administracji,
 • Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej,
 • międzyobszarowych indywidualnych studiów humanistycznych,
 • międzyobszarowych studiów matematyczno-przyrodniczych,

b) doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych;

3) od 29 listopada do 19 grudnia 2022 roku:

a) studenci:

 • Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych,
 • Wydziału Polonistyki,
 • Wydziału Historycznego,

b) doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych.

Za termin zaliczenia przyjmuje się datę zamknięcia kursu.

Zarządzenie nr 96 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie: obowiązkowego szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia dla studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim (z wyłączeniem Collegium Medicum): pobierz