Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla pracowników

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkolenia bhp dla pracowników

Szkolenia wstępne

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Program instruktażu stanowiskowego obejmuje m. in. zapoznanie z informacją o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
Instruktaż ogólny przeprowadza pracownik służby bhp przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Miejsce: Inspektorat BHP UJ, ul. Kopernika 31 (blisko Ronda Mogilskiego; wejście od podwórka).
Termin: w każdą środę o godz. 9.00.

Szkolenia okresowe

Szkolenie okresowe pracownik jest obowiązany zaliczyć do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim, a osoba zatrudniona na stanowisku kierowniczym - do 6 miesięcy.
Możliwe jest uwzględnienie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia u innego pracodawcy pod warunkiem przesłania do Inspektoratu BHP UJ oryginalnego zaświadczenia lub kserokopii zgodnej z oryginałem.
Od stycznia 2019 r. szkoleniom okresowym nie podlegają pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno-biurowych.
Szkolenie okresowe dla większości pracowników jest prowadzone w formie zdalnego nauczania, on-line.
Informacja o rozpoczęciu szkolenia jest wysyłana do pracownika pocztą elektroniczną na adres w domenie uj.edu.pl.

Terminy najbliższych szkoleń na platformie JASZCZUR:
25 kwietnia – 24 maja 2019 r.
listopad – grudzień 2019

Pytania w sprawie szkoleń on-line należy kierować na adres: szkolenie.bhp@uj.edu.pl .

Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych szkolenia organizowane są w formie stacjonarnej. Terminy najbliższych szkoleń stacjonarnych: 13 czerwca 2019 r. listopad 2019 r.

Pytania w sprawie szkoleń stacjonarnych należy kierować na adres: inspektorat.bhp@uj.edu.pl .

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

Zarządzenie nr 128 Rektora UJ z 31 grudnia 2012 roku w sprawie zasad przeprowadzania szkoleń pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.