Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla pracowników

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkolenia bhp dla pracowników

 

 

UWAGA!

CZASOWA ZMIANA ORGANIZACJI SZKOLEŃ WSTĘPNYCH BHP I PPOŻ  W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM.

1. Z dniem 16 marca 2020 r. do odwołania zawieszone zostają szkolenia wstępne BHP prowadzone metodą stacjonarną (w Inspektoracie BHP UJ ul. Kopernika 31).

2. Instruktaż ogólny BHP i PPOŻ odbywa się on-line przy użyciu aplikacji MS Teams w każdą środę o godz. 9:00.

3Obecnie, aby zapisać się na szkolenie (w języku polskim lub angielskim) należy skorzystać z uczelnianego systemu rezerwacji USR.

 

Kliknij tutaj, aby zapisać się na Instruktaż ogólny BHP i PPOŻ

Sign up for the Initial Health and Safety Training

 

4. Na adres, z którego wysłano zgłoszenie zostanie przesłany link potrzebny do zalogowania się na szkolenie on-line.

Uwaga!

Osoba zgłaszająca się na szkolenie nie musi posiadać adresu e-mail w domenie uj.edu.pl, ani aplikacji MS Teams.

5. Instruktaż stanowiskowy, bez zmian przeprowadza i potwierdza osoba kierująca.

6. Kartę szkolenia należy złożyć w Dziale Spraw Osobowych.

7. Wszelkie pytania dotyczące zagadnień zawartych w materiałach proszę kierować na adres mailowy Inspektoratu bhp.


Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Program instruktażu stanowiskowego obejmuje m. in. zapoznanie z informacją o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.


Instruktaż ogólny przeprowadza pracownik służby bhp przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Pracownik jest obowiązany ukończyć szkolenie okresowe bhp do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim, a osoba zatrudniona na stanowisku kierowniczym - do 6 miesięcy.

Możliwe jest uwzględnienie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia u innego pracodawcy pod warunkiem przesłania do Inspektoratu BHP UJ oryginalnego zaświadczenia lub kserokopii zgodnej z oryginałem.

Od stycznia 2019 r. szkoleniom okresowym nie podlegają pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno-biurowych.

Szkolenie okresowe dla większości pozostałych pracowników jest prowadzone w formie zdalnego nauczania, on-line.
Informacja o rozpoczęciu szkolenia jest wysyłana do pracownika pocztą elektroniczną na adres w domenie uj.edu.pl.

Planowany termin najbliższych szkoleń na platformie JASZCZUR: od 1 do 30 września 2022 r. 

WAŻNE! Pracownicy, którzy z powodu nieobecności w pracy w całym okresie trwania szkolenia tj. od 4 kwietnia do 6 maja 2022 roku nie mogli uczestniczyć w szkoleniu, mogą zgłosić po powrocie do pracy chęć udziału w szkoleniu uzupełniającym.

Zgłoszenie należy przesłać na adres: szkolenie.bhp@uj.edu.pl.

Szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Obecnie Inspektorat BHP UJ organizuje stacjonarne szkolenie okresowe bhp pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Szkolenia odbędą się w poniższych terminach:

  • 22 czerwca 2022 r., Kampus 600-lecia Odnowienia UJ, Zespół Dydaktyczno-Biblioteczny, Sala P 1.2, ul. Gronostajowa 7
  • 28 czerwca 2022 r., Biblioteka Jagiellońska, Sala konferencyjna, nowy gmach (wejście od ul. Oleandry).

W celu rejestracji prosimy o kontakt z Panią Agnieszką Iwan: agnieszka.iwan@uj.edu.pl.

Planowany kolejny termin szkoleń okresowych bhp: jesień 2022 r.

O szczegółach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

Zarządzenie nr 128 Rektora UJ z 31 grudnia 2012 roku w sprawie zasad przeprowadzania szkoleń pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.