Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla pracowników

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkolenia wstępne bhp dla pracowników

 

ORGANIZACJA SZKOLEŃ WSTĘPNYCH BHP I PPOŻ

 

1. Instruktaż ogólny BHP i PPOŻ odbywa się on-line przy użyciu aplikacji MS Teams w każdy poniedziałek i pierwszy dzień roboczy miesiąca o godz. 9:00.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, szkolenie BHP powinno odbywać się w godzinach pracy, co za tym idzie do kursu mogą przystąpić osoby posiadające formalnie status pracownika. Zatem data szkolenia wstępnego nie powinna wyprzedzać daty rozpoczęcia umowy o pracę.
Należy jednak zwrócić uwagę, że jednocześnie przepisy wymagają, aby szkolenie zostało zrealizowane przed dopuszczeniem do pracy, rozumianym jako rozpoczęcie wykonywania obowiązków i zadań służbowych. 

2Obecnie, aby zapisać się na szkolenie (w języku polskim lub angielskim) należy skorzystać z uczelnianego systemu rezerwacji USR.

 

Kliknij tutaj, aby zapisać się na Instruktaż ogólny BHP i PPOŻ

Sign up for the Initial Health and Safety Training (training in English)

 

3. Na adres, z którego wysłano zgłoszenie zostanie przesłany link potrzebny do zalogowania się na szkolenie on-line.

Uwaga!

Osoba zgłaszająca się na szkolenie nie musi posiadać adresu e-mail w domenie uj.edu.pl, ani aplikacji MS Teams.

4. Instruktaż stanowiskowy, bez zmian przeprowadza i potwierdza osoba kierująca.

5. Kartę szkolenia należy złożyć w Dziale Spraw Osobowych.

6. Wszelkie pytania dotyczące zagadnień zawartych w materiałach proszę kierować na adres mailowy Inspektoratu bhp.


Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Program instruktażu stanowiskowego obejmuje m. in. zapoznanie z informacją o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.


Instruktaż ogólny przeprowadza pracownik służby bhp przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

Zarządzenie nr 128 Rektora UJ z 31 grudnia 2012 roku w sprawie zasad przeprowadzania szkoleń pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.