Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instrukcje BHP

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instrukcje i zasady BHP

Osoby kierujące pracownikami lub studentami, zobowiązani są informować ich o zagrożeniach jakie występują przy wykonywaniu danej pracy. Instrukcjie i procedury bezpieczeństwa powinny być łatwodostępne, jeśli to możliwe, wywieszone w miejscu wykonywania pracy.
Pracownicy i studenci po zapoznaniu się z nimi, potwierdzają ten fakt przełożonemu własnoręcznym podpisem.

(Materiały są dostępne po zalogowaniu, wyłącznie na użytek wewnętrzny w UJ. Kopiowanie w celu rozpowszechniania, fragmentów lub całości materiałów, jest zabronione.)

Apteczki i pierwsza pomoc

Prace fizyczne

Prace z czynnikami chemicznymi

Prace z czynnikami fizycznymi

Prace narażające na kontakt z czynnikiem biologicznym

Zasada jednej rękawicy

Napisz własną instrukcję stanowiskową wg gotowego szablonu