Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instrukcje BHP

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instrukcje i procedury

Osoby kierujące pracą lub prowadzące zajęcia ze studentami informują podopiecznych o zagrożeniach przed dopuszczeniem ich do pracy.

Na stanowiskach pracy należy wywiesić (lub w inny sposób umieścić aby były łatwo dostępne) odpowiednie do występujących zagrożeń instrukcje i procedury. Osoby wykonujące prace powinny się z nimi zapoznać i potwierdzić ten fakt podpisem.

(Materiały są dostępne po zalogowaniu, wyłącznie na użytek wewnętrzny w UJ.)

 

Pierwsza pomoc i apteczki First aid

 

Prace fizyczne Physical work

 

 

Prace z czynnikami chemicznymi Work with chemical agents

 

 

Prace z czynnikami fizycznymi Work with physical agents
Safety instructions for the use of lasers for research and education

 

 

Prace narażające na kontakt z czynnikiem biologicznym Works that expose to contact with a biological agent

 

 

Napisz własną instrukcję stanowiskową wg gotowego szablonu Write your own instruction