Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

 • mgr Małgorzata Majka 
  Kierownik Inspektoratu BHP
  mail: malgo.majka@uj.edu.pl
  tel. 12 663-36-42
  tel. kom. 0519-078-331
  pok. nr 8
   
 • mgr inż. Iwona Kołodziej
  Z-ca kierownika Inspektoratu BHP
  Szkolenia studentów i doktorantów w języku angielskim
  Opieka nad jednostkami: WBBiB
  mail: iwona.1.kolodziej@uj.edu.pl
  tel. 12 663-36-18
  pok. nr 7
   
 • mgr inż. Barbara Bryk
  Szkolenia w języku polskim: BHK studentów i doktorantów, okresowe BHP pracowników z wyjątkiem stanowisk robotniczych
  mail: barbara.bryk@uj.edu.pl
  tel. 12 663-36-57
  tel. kom. 519-068-328
  pok. nr 9
   
 • mgr Agnieszka Iwan  MS Teams Chat
  Opieka nad jednostkami administracji ogólnouczelnianej, okresowe szkolenie BHP pracowników na stanowiskach robotniczych
  mail: agnieszka.iwan@uj.edu.pl
  tel. 12 663-36-67
  tel. kom. 506-006-747
  pok. nr 14
   
 • mgr Małgorzata Kaczyńska
  Kursy udzielania pierwszej pomocy
  mail: malgorzata.kaczynska@uj.edu.pl
  tel. 12 663-36-06
  pok. nr 7
   
 • mgr Karolina Karwat
  Opieka nad Wydziałem Chemii UJ oraz NCPS Solaris, JCET, szkolenia wstępne BHP pracowników
  mail: karolina.karwat@uj.edu.pl
  tel. 12 663-36-34
  pok. nr 10
   
 • inż. Paweł Kopeć  MS Teams Chat
  Opieka nad jednostkami: IGiGP, ING
  mail: pawel1.kopec@uj.edu.pl
  tel. 12 663-36-29
  tel. kom. 506-006-742
  pok. nr 14
   
 • mgr Dariusz Płodzień
  mail: dariusz.plodzien@uj.edu.pl
  tel. 12 663-36-26
  tel. kom. 0519-516-484
  pok. nr 6
   
 • mgr inż. Małgorzata Szczepańska  MS Teams Chat
  Opieka nad jednostkami: IZiBB, MCB
  mail: malgorzata.szczepanska@uj.edu.pl
  tel. 12 663-36-27
  pok. nr 9
   
 • mgr Mariusz Trzaska
  mail: mariusz.trzaska@uj.edu.pl
  tel. 12 663-36-37
  pok. nr 10
   
 • mgr inż. Marta Kramarz - pracownik nieobecny
  mail: marta.kramarz@uj.edu.pl
  tel. 12 663-36-05
  pok. nr 7