Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

 • mgr inż. Iwona Kołodziej
  Kierownik Inspektoratu BHP
  mail: iwona.1.kolodziej@uj.edu.pl
  tel. 12 663-36-18
  pok. nr 7
   
 • mgr Karolina Karwat
  Zastępca Kierownika Inspektoratu BHP
  Opieka nad jednostkami: Wydział Chemii,  NCPS Solaris, szkolenia wstępne BHP pracowników, WFAiS, Stolarnia i Dział Remontów, Dział Administracji Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ.
  mail: karolina.karwat@uj.edu.pl
  tel. 12 663-36-32
  pok. nr 6
   
 • mgr inż. Barbara Bryk   MS Teams Chat
  Szkolenia w języku polskim: BHK studentów i doktorantów, okresowe BHP pracowników z wyjątkiem stanowisk robotniczych.
  mail: barbara.bryk@uj.edu.pl
  tel. 12 663-36-57
  tel. kom. 519-068-328
  pok. nr 9
   
 • mgr Agnieszka Iwan  MS Teams Chat
  Opieka nad jednostkami administracji ogólnouczelnianej, okresowe szkolenie BHP pracowników na stanowiskach robotniczych.
  mail: agnieszka.iwan@uj.edu.pl
  tel. 12 663-36-67
  tel. kom. 506-006-747
  pok. nr 14
   
 • mgr Małgorzata Kaczyńska
  Szkolenia BHK w języku polskim i angielskim. Okresowe szkolenia BHP pracowników UJ (z wyjątkiem stanowisk robotniczych). Organizacja kursów z udzielania pierwszej pomocy.
  mail: malgorzata.kaczynska@uj.edu.pl
  tel. 12 663-36-06
  pok. nr 14
   
 • mgr inż. Paweł Kopeć  MS Teams Chat
  Opieka nad jednostkami: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Nauk Geologicznych, Obserwatorium Astronomiczne, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej.
  mail: pawel1.kopec@uj.edu.pl
  tel. 12 663-36-29
  tel. kom. 506-006-742
  pok. nr 14
   
 • mgr inż. Marek Majer
  mail: marek.majer@uj.edu.pl
  Opieka nad jednostkami: Instytut Botaniki, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Collegium Maius, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
  tel. 12 663-36-26
  pok. nr 6
   
 • mgr Małgorzata Majka
  Opieka nad jednostkami: INOŚ, W. Historyczny – Pracownie chemiczne w I. Historii Sztuki i I. Archeologii, Biblioteka Jagiellońska, Archiwum UJ.
  mail: malgo.majka@uj.edu.pl
  tel. 12 663-36-42
  tel. kom. 519-078-331
  pok. nr 8
   
 • mgr Maja Młyńczak
  mail: maja.mlynczak@uj.edu.pl
  Opieka nad jednostkami: WBBiB, JCET
  tel. 12 663-36-34
  pok. nr 10
   
 • mgr inż. Małgorzata Szczepańska  MS Teams Chat
  Opieka nad jednostkami: IZiBB, MCB, Wydziałowe Centrum Dydaktyki, Wydział Matematyki i Informatyki.
  mail: malgorzata.szczepanska@uj.edu.pl
  tel. 12 663-36-27
  pok. nr 9
   
 • mgr Mariusz Trzaska
  Opieka nad jednostkami: warsztaty przy WFAIS, Ogród Botaniczny.
  mail: mariusz.trzaska@uj.edu.pl
  tel. 12 663-36-37
  tel. kom. 519-329-003
  pok. nr 10
   
 • mgr inż. Marta Kramarz - pracownik nieobecny
  mail: marta.kramarz@uj.edu.pl