Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pierwsza pomoc

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc to zespół czynności na miejscu wypadku związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osobom poszkodowanym.

Celem pierwszej pomocy jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego (osób poszkodowanych w wypadku lub innym zdarzeniu powodującym nagłe pogorszenie ich stanu zdrowia), poprzez podjęcie określonych działań przez osoby będące jako pierwsze na miejscu zdarzenia.

Czynności te zwykle prowadzone są przez świadków zdarzenia i obejmują proste, natychmiastowe zabiegi, takie jak podtrzymanie czynności życiowych, ograniczanie skutków obrażeń lub nagłych zachorowań, zapewnienie bezpiecznej pozycji oraz przygotowanie do dalszego postępowania lekarskiego. Zabiegi te wykonywane są przy użyciu podstawowych wyrobów medycznych znajdujących się w ogólnodostępnych apteczkach pierwszej pomocy.

Pierwsza pomoc rozpoczyna się zawsze od oceny bezpieczeństwa, rozpoznania sytuacji oraz stanu poszkodowanego, a kończy na udzieleniu pomocy i w razie potrzeby na wezwaniu zespołu ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia.

Warto dodać iż udzielenie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej jest obowiązkiem osoby będącej świadkiem zdarzenia i jest sankcjonowany prawnie. Oznacza to, że niepodjęcie działania może skutkować sankcjami karnymi zgodnie z Art. 162. Kodeksu Karnego:

"Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Schemat postępowania

 1. Oceń bezpieczeństwo.

Zapewnij bezpieczeństwo sobie i innym – w razie potrzeby ostrzeż osoby będące w rejonie zagrożenia.

 1. ALARMUJ, WOŁAJ lub POPROŚ O POMOC określoną osobę.

Osobami mogącymi udzielić pomocy są w szczególności portierzy i pracownicy laboratoriów.

 1. Jeśli jest bezpiecznie i są poszkodowani, sprawdź ich stan:

       1) oceń PRZYTOMNOŚĆ i ODDYCHANIE,

       2) wezwij pomoc medyczną i/lub udzielaj pierwszej pomocy.

INSTRUKCJA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ 

 1. Zabezpiecz miejsce zdarzenia lub/i poinformuj o zdarzeniu kierownika jednostki organizacyjnej.

Mając na celu zapobiegnięcie kolejnemu wypadkowi, ograniczenie strat materialnych, umożliwienie dochodzenia przyczyn zdarzenia, postaraj się w szczególności:

 • wydzielić miejsce zdarzenia przez oznakowanie lub znak zakazu wstępu,
 • unieruchomić maszyny,
 • nie zmieniać położenia przedmiotów związanych z wypadkiem  – chyba że jest to konieczne w celu ratowania ludzi i mienia.
 1. Zawiadom Inspektorat BHP o zdarzeniu.

Osoba będąca przełożonym pracownika lub opiekunem studenta powinna niezwłocznie złożyć Zawiadomienie o wypadku, zdarzeniu potencjalnie wypadkowym lub wezwaniu pomocy medycznej.

Wstępnego zgłoszenia może też dokonać świadek wypadku lub sam poszkodowany – mailowo na adres inspektorat.bhp@uj.edu.pl.

Miejsca lokalizacji urządzeń AED na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie:

 1. III Kampus UJ:
 • Zespół Dydaktyczno-Biblioteczny, ul. Gronostajowa 7,
 • Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Łojasiewicza 6,
 • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ul. Łojasiewicza 11.
 1. I i II Kampus UJ:
 • Biblioteka Jagiellońska, al. Mickiewicza 22 (wejście od ul. Oleandry),
 • Collegium Broscianum, ul. Grodzka 52,
 • Collegium Novum, ul. Gołębia 24,
 • Collegium Nowodworskiego, ul. św. Anny 12,
 • Obiekt Dydaktyczny Wydziału Lekarskiego UJ CM, ul. Kopernika 12,
 • Obiekt Dydaktyczny Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, ul. Michałowskiego 12,
 • Katedra Psychoterapii UJ CM, ul. Lenartowicza 14.
 1. Pozostałe:
 • Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, ul. Czerwone Maki 98
 • Obserwatorium Astronomiczne UJ, ul. Orla 171,
 • Obiekt Dydaktyczny Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, ul. Medyczna 9,
 • Obiekt Dydaktyczno- Administracyjny UJ CM, ul. Skawińska 8.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zobacz video galerię

Nagłe zatrzymanie krążenia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Źródło: www.szkolenia-bhp24.pl - szkolenia bhp online