Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla pracowników

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkolenia okresowe bhp dla pracowników

Pracownik ma obowiązek ukończyć szkolenie okresowe bhp do 12. miesięcy od daty rozpoczęcia pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, a osoba kierująca pracownikami do 6. miesięcy od momentu zatrudnienia na stanowisku kierowniczym.

Istnieje możliwość uwzględnienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia u innego pracodawcy pod warunkiem przesłania do Inspektoratu BHP UJ oryginalnego zaświadczenia lub kserokopii zgodnej z oryginałem.

Szkolenie okresowe dla pracowników UJ jest prowadzone on-line w formie samokształcenia kierowanego poprzez platformę zdalnego nauczania JASZCZUR. Pracownicy otrzymują informację o rozpoczęciu szkolenia pocztą elektroniczną na adres w domenie uj.edu.pl.

WAŻNE! Pracownicy, którzy z powodu nieobecności w pracy w całym okresie trwania szkolenia tj. od 2 stycznia do 2 lutego 2024 roku nie mogli uczestniczyć w szkoleniu, mogą zgłosić po powrocie do pracy chęć udziału w szkoleniu uzupełniającym.

Termin kolejnych szkoleń na platformie JASZCZUR: maj 2024

W razie pytań prosimy o kontakt na adres: szkolenie.bhp@uj.edu.pl

Koordynator szkoleń: Małgorzata Kaczyńska

 

Szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - szkolenia stacjonarne

Planowany kolejny termin szkoleń okresowych bhp: 21 i 27 marca 2024.

Data: środa, 27 marca godz. 8.00 - 15:00

Miejsce: Kampus UJ, ul. Gronostajowa 7, sala nr P0.3

W razie pytań prosimy o kontakt z Małgorzatą Kaczyńską: szkolenie.bhp@uj.edu.pl

O szczegółach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

Zarządzenie nr 128 Rektora UJ z 31 grudnia 2012 roku w sprawie zasad przeprowadzania szkoleń pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.