Przejdź do głównej treści

Koronawirus

Instrukcje, procedury i ocena ryzyka zawodowego w związku z zagrożeniem SARS-CoV-2

Instrukcja ogólna BHP w związku z zagrożeniem SARS-CoV-2: pobierz

Zasady dotyczące zapobiegania COVID-19 obowiązujące od 10.10.2020 r.: pobierz

Instrukcja BHP dla bibliotek w związku z SARS-CoV-2: pobierz

Podstawowe zasady BHP dla portierów w związku z zagrożeniem SARS-CoV-2: pobierz

Podstawowe zasady BHP dla pracowników porządkowych w związku z zagrożeniem SARS-CoV-2: pobierz

Odbiór paczek i kontakt z kurierem: pobierz

Instrukcja dezynfekcji rąk: pobierz

Instrukcja mycia rąk: pobierz

Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawiczek ochronnych: pobierz

Instrukcja zakładania i zdejmowania maseczek ochronnych: pobierz

How to wear a medical mask safely: download

How to prevent infection?: download

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO - Prace w okresie epidemii COVID-19

ORZ-COVID wersja z 10.06.2020

ORZ_5_Rejestr osób

Wytyczne krajowe

Nowe wytyczne MNiSW na rok akademicki 2020/2021: pobierz

Wytyczne dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury działających w obszarze polityki pamięci i ochrony dziedzictwa, w związku z planowanym ponownym otwarciem w stanie epidemii COVID-19 (oprac. DDK i NIMOZ): pobierz

Wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS: pobierz

Zalecenia PZH dotyczące systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej: pobierz

Jak postępować z odpadami w czasie epidemii koronawirusa: pobierz