Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Głos narzędziem pracy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

"Najładniejszy głos, jeśli nie jest oparty na właściwej technice, wcześniej czy później musi ulec uszkodzeniu. Można wprawdzie długi czas śpiewać nie mając podstaw prawidłowej emisji, lecz wreszcie, i to poniewczasie, przychodzi do smutnego stwierdzenia faktu, że głos jest bezpowrotnie zniszczony."

© Aleksandra Mitrynowicz-Modrzejewska

Głos jest podstawowym narzędziem pracy nauczyciela, który musi sprostać niezmiernie wygórowanym oczekiwaniom. W grupie nauczycieli problemy związane z fonacją są znacznie częstszym zjawiskiem niż w innym grupach zawodowych (np. piosenkarzy). Stają się one niejednokrotnie przyczyną prywatnych dramatów, które w nadzwyczajnych przypadkach zmuszają do rezygnacji z zawodu.

Jak w takim razie zadbać o swój głos, by służył bezproblemowo przez wiele lat. Obciążenia jakie można spotkać pośród nauczycieli dzieli się na fizyczne i psychospołeczne. Obciążenie fizyczne wynikają ze złych warunków pracy, psychospołeczne z drugiej strony mają swoje podłoże w długotrwałych czynnikach stresogennych. Oba rodzaje obciążeń wpływają w znacznym stopniu na stan zdrowia.

Zawód nauczyciela zaliczany jest do zawodów o wysokim poziomie stresu. Badania, które przeprowadzili Travens i Cooper dowiodły, że poziom stresu doświadczonego przez pedagogów ma podobne natężenie, jak stres wśród kontrolerów lotów czy lekarzy. Z tego powodu ważne jest, aby zapewnić nauczycielom z zaburzeniami emisji głosu pomocy psychologicznej, która pozwoli poprawić nie tylko objawy chorobowe, lecz także stan zdrowia psychicznego.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapraszamy wszystkich pracowników UJ, którzy uczestniczyli w wykładzie Głos Twoim narzędziem pracy – zadbaj o niego Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy organizowanym w ramach Tygodnia Jakości na UJ na kolejne etapy programu:

Etap II:

  • nauka prawidłowej techniki emisji głosu (indywidualne zajęcia z logopedą),
  • konsultacja laryngologiczno – foniatryczna oraz rehabilitacja narządu głosu  (zabiegi inhalacyjne).

Etap II odbywa się w siedzibie MOMP przy ul. Zygmunta Augusta w Krakowie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Działem Szkoleń i Promocji Zdrowia MOMP, tel. 12 424 20 37, promocja@momp.malopolska.pl.