Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komisja BHP

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komisja bhp

Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jako organ doradczy i opiniodawczy JM Rektora UJ powołana została zarządzeniem nr 124 z dnia 2 grudnia 2013 roku.

W skład komisji wchodzą:

 1. mgr Jacek Główniak – Zastępca Kanclerza ds. ogólnych – przedstawiciel pracodawcy – przewodniczący;
 2. inż. Stanisław Zemla – Społeczny Inspektor Pracy – przedstawiciel pracowników – wiceprzewodniczący;
 3. lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami – przedstawiciel pracodawcy;
 4. kpt. poż. lic. Jerzy Pakuła – Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej – przedstawiciel pracodawcy;
 5. mgr Dariusz Płodzień – Inspektorat BHP – przedstawiciel pracodawcy;
 6. mgr Małgorzata Majka – Inspektorat BHP – przedstawiciel pracodawcy;
 7. mgr inż. Tomasz Wałowicz – Inspektorat BHP – przedstawiciel pracodawcy;
 8. mgr Władysława Ada Gross-Kołoczek – KZ NSZZ „Solidarność" UJ – przedstawiciel pracowników;
 9. Edward Szmyd – KZ NSZZ „Solidarność" UJ – przedstawiciel pracowników;
 10. Jadwiga Jóźwiak – ZNP w UJ – przedstawiciel pracowników;
 11. Wacław Raszke – ZNP w UJ – przedstawiciel pracowników;
 12. Krzysztof Bałazy – ZNP w UJ – przedstawiciel pracowników.

Do zadań Komisji BHP należy:

 • dokonywanie przeglądu warunków pracy,
 • dokonywanie okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
 • formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy,
 • współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.