Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komisja BHP

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komisja BHP

Aktualny skład Komisji BHP jako organu doradczego i opiniodawczego JM Rektora UJ został powołany decyzją nr 3 z dnia 8 lutego 2024 roku

W skład komisji wchodzą:

 1. mgr Małgorzata Grzelewska – Zastępca Kanclerza UJ ds. ogólnych, przedstawiciel pracodawcy – przewodnicząca;
 2. dr Ewa Chudoba  – społeczny inspektor pracy, przedstawiciel pracowników – wiceprzewodniczący;
 3. prof. dr hab. Małgorzata Michel - społeczny inspektor pracy, przedstawiciel pracowników;
 4. Franciszek Gajewski – społeczny inspektor pracy, przedstawiciel pracowników;
 5. mgr Tomasz Korta – Centrum Spraw Osobowych – przedstawiciel pracodawcy;
 6. mgr inż. Iwona Kołodziej – Kierownik Inspektoratu BHP – przedstawiciel pracodawcy;
 7. mgr Karolina Karwat – Inspektorat BHP – przedstawiciel pracodawcy;
 8. mgr Wojciech Jarczyk - Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania - Bezpieczni UJ – przedstawiciel pracodawcy;
 9. mgr inż. Marek Bałuszek – Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej, przedstawiciel pracodawcy;
 10. mgr Władysława Gross-Kołoczek – KZ NSZZ „Solidarność” UJ – przedstawiciel pracowników;
 11. Edward Szmyd – KZ NSZZ „Solidarność” UJ – przedstawiciel pracowników;
 12. Krzysztof Bałazy – ZNP w UJ – przedstawiciel pracowników;
 13. dr Marcin Galent – ZNP w UJ – przedstawiciel pracowników;
 14. lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami – przedstawiciel pracodawcy.

 

Do zadań Komisji BHP należy:

 • dokonywanie przeglądu warunków pracy,
 • dokonywanie okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
 • formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy,
 • współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.