Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komisja BHP

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komisja bhp

Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jako organ doradczy i opiniodawczy JM Rektora UJ powołana została decyzją nr 53 z 4 grudnia 2017 roku.

W skład komisji wchodzą:

 1. mgr inż. Gerard Żychowicz – zastępca Kanclerza ds. techniczno-inwestycyjnych, przedstawiciel pracodawcy – przewodniczący;
 2. mgr Olaf Lachman / w zast. inż. Janusz Radwański  – społeczny inspektor pracy, przedstawiciel pracowników – wiceprzewodniczący;
 3. mgr Anna Mrożek – zastępca Kierownika Działu Spraw Osobowych – przedstawiciel pracodawcy;
 4. mgr Małgorzata Majka – Kierownik Inspektoratu BHP – przedstawiciel pracodawcy;
 5. mgr inż. Tomasz Wałowicz – Inspektorat BHP – przedstawiciel pracodawcy;
 6. mgr Władysława Gross-Kołoczek – KZ NSZZ „Solidarność” UJ – przedstawiciel pracowników;
 7. Edward Szmyd – KZ NSZZ „Solidarność” UJ – przedstawiciel pracowników;
 8. Krzysztof Bałazy – ZNP w UJ – przedstawiciel pracowników;
 9. Kazimierz Hajos – ZNP w UJ – przedstawiciel pracowników;
 10. lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami – przedstawiciel pracodawcy.

 

Do zadań Komisji BHP należy:

 • dokonywanie przeglądu warunków pracy,
 • dokonywanie okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
 • formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy,
 • współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.